Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje o rozpoczęciu pierwszego w tym roku naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne oraz inne uprawnione grupy mają szansę na wsparcie finansowe, które umożliwi im rozpoczęcie własnego biznesu. Proces składania wniosków rozpocznie się 24 stycznia 2024 r. i potrwa do 26 stycznia 2024 r.

Dofinansowanie to forma wsparcia oferowana przez urząd w ramach dostępnych środków Funduszu Pracy, przeznaczona na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową. Środki finansowe są limitowane, a maksymalna kwota dofinansowania na osobę może wynieść do 30.000 zł. Łącznie wsparciem może zostać objętych 44 beneficjentów.

W przypadku ograniczonej puli środków, priorytet w przyznawaniu dofinansowania będą miały wnioski spełniające następujące kryteria, ułożone od najważniejszego: kontynuacja działalności gospodarczej po wymaganym okresie, lokalizacja działalności na terenie powiatu gorlickiego oraz długość pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych. Wnioski oraz niezbędne załączniki są dostępne w siedzibie urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej pod adresem gorlice.praca.gov.pl. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z kryteriami oceny wniosków oraz preferencjami dofinansowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, można skontaktować się z urzędem osobiście pod adresem ul. Michalusa 18 w Gorlicach, telefonicznie pod numerami (18) 353-63-07, (18) 353-55-20 wew. 267, lub odwiedzić urząd w godzinach pracy. Pracownicy urzędu są do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30, przyjmując strony do 14:30.

Źródło: https://gorlice.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024